• Welcome to เว็บ สมัครรับ สูตรบาคาร่าฟรี 2024 สูตรบาคาร่า AI แม่นยำที่สุด.
 

นายก ส.นักข่าวกีฬาฯ ร่วมยินดี นพ.ตระกูลเทวดา ข้างหลังครอบครองตำแหน่งผู้จัดการ สส

เริ่มโดย thanakornenc, มิ.ย 07, 2024, 05:47 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

thanakornencนายวรวุฒิ ดงษ์ธีระพล หัวหน้าหน่วยผลิตข่าวสาร และก็บรรณาธิการบริหารอาวุโสข่าวที่เกียวข้องกับเรื่องกีฬา ททบ.5 และก็นายกสัมพันธ์นักข่าวกีฬาที่เมืองไทย พร้อมภาควิชา ร่วมยินดีกับ นพ.พงศ์พันธุ์เทวดา ตระกูลวัชรไพบูลย์ เนื่องในช่องทางที่ได้รับการแต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้จัดการกองทุนช่วยเหลือการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) คนปัจจุบันนี้ ท่ามกลางบรรยากาศด้วยความคุ้นเคย

หลังจากที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคำบัญชาแต่งให้ นพ.วงศ์เทวดา สกุลวัชรไพบูลย์ ครองตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนช่วยเหลือการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) คนใหม่ แทนที่ของ นายสุปรีดิ์ อดุลย์ยานนท์ ซึ่งครบวาระการครองตำแหน่งเป็นวาระลำดับที่สอง ในวันที่ 21 ม.ค. 2567

ปัจจุบัน "นายกบอย" นายวรวุฒิ ดงษ์ธีระพล ในฐานะนายกชมรมนักข่าวกีฬาที่เมืองไทย ได้ร่วมแสดงความยินกับ "หมอบอย" นพ.ตระกูลเทวดา สกุลวัชรไพบูลย์ ภายหลังที่ได้ครองตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนเกื้อหนุนการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) ในคราวนี้

สำหรับ นพ.โคตรเทวดา สกุลวัชรไพบูลย์ หรือ "หมอบอย" เรื่องราวเล่าเรียน admgame คาสิโน จบแพทยศาสตร์บัณฑิตภาควิชาแพทยศาสตร์โรงหมอรามาหัวหน้า เมื่อปี 2529 ถัดมาจบหมอเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์คุ้มครองป้องกันกิ้งก้านระบาดวิทยา จากแผนการ Field Epidemiology Training Program สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ได้รับอนุมัติบัตร เวชศาสตร์ปกป้องกิ่งก้านสาขาระบาดวิทยา เมื่อปี 2543
เคยได้รับรางวัล JOHNSNOW AWARD ของ CDC เมื่อปี 2541 ซึ่งรางวัลระดับประเทศด้านระบาดวิทยา จากผลของการสืบสวนโรคหัวข้อการสืบสวนโรคของกินเป็นพิษจาก Botulinum toxin ในหน่อไม้อัดปีบจังหวัดน่าน

เวลาที่ในด้านการทำงานก่อนหน้านี้ "หมอบอย" นพ.วงศ์เทวดา สกุลวัชรไพบูลย์ เคยครองตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงหมอน่าน ก่อนลาออกมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ทำการกองทุนส่งเสริมการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) ตอนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2565 แล้วก็ปัจจุบันได้รับการแต่งให้ครองตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองทุนเกื้อหนุนการผลิตเสริมสุขภาพ (สสส.) คนเดี๋ยวนี้